Cookie- & integritetspolicy

Integritetspolicy 

Allmänt

1.1 MollyogMy ApS ("Molly&My", "www.mollyandmy.se", "vår", "vi" eller "oss") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit från dig. Du hittar våra kontaktuppgifter under avsnitt 7.

1.2 I denna integritetspolicy kan du läsa om hur MollyogMy ApS samlar in och behandlar information om dig, inklusive de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, hur vi skyddar den information vi tar emot och vilka rättigheter du har.

Insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med tillämplig lag

2.1 När du besöker www.mollyandmy.se samlar vårt system automatiskt in information om dig och din användning av vår webbplats. De uppgifter som systemet registrerar omfattar information om vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker efter, din IP-adress, nätverksplats och information om din dator, mobil eller surfplatta, vilket gör att vi kan förbättra din användarupplevelse och optimera och utveckla www.mollyandmy.ses funktioner, precis som vi använder din användarinformation för att genomföra relevant marknadsföring. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter i samband med besök på webbplatsen finns i artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. www.mollyandmy.se använder också cookies i enlighet med www.mollyandmy.ses cookiepolicy. Denna behandling grundar sig på ditt samtycke, jfr artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. 

2.2 När du registrerar dig för www.mollyandmy.ses direktmarknadsföring, t.ex. vårt nyhetsbrev, registrerar vi ditt namn, din e-postadress och andra frivilliga uppgifter som du lämnar i samband med registreringen.

2.3 När du köper en produkt på www.mollyandmy.se eller kommunicerar med oss via vår hemsida registrerar vi de uppgifter du lämnar, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, leveransmetod, IP-adress samt vilka produkter du har köpt och eventuellt därefter returnerat till oss. Dessa uppgifter registreras för att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och dessutom administrera och uppfylla dina rättigheter att returnera och klaga på en produkt, jfr artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa uppgifter kan också användas för att informera dig om en produktåterkallelse eller annan information som vi är skyldiga att informera dig om enligt lag. Information om dina köp via vår webbplats samlas också in för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav på bokföring och redovisning, jfr artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. När vi registrerar din IP-adress är det för att www.mollyandmy.se är intresserad av att förebygga och förhindra bedrägerier. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.4 När du ingår ett samarbetsavtal med oss, antingen som privatperson eller i ett kommersiellt sammanhang, registrerar vi information om ditt namn, företags- eller privatadress, e-postadress, telefonnummer, leveransmetod, IP-adress och annan relevant information som utbyts i samband med samarbetet. Syftet med att samla in och lagra denna information är att bedöma ett potentiellt samarbetsavtal och att leverera de produkter eller tjänster som du har begärt enligt avtalet.Information som du själv tillhandahåller behandlas för att kunna vidta åtgärder med anledning av dina önskemål innan ett samarbetsavtal ingås, jfr artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.6 När du interagerar på Molly&Mys sociala medier, inklusive Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok och/eller LinkedIn, kommer den information som du har gjort tillgänglig via inställningar för sociala medier samt reaktioner, kommentarer och/eller delningar på inlägg från Molly&My att behandlas av Molly&My.

2.6.1 Syftet med behandlingen av de personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss är bland annat att marknadsföra www.mollyandmy.se, att svara på eventuella förfrågningar från dig eller att låta dig delta i tävlingar som anordnas av Molly&My, och att kunna kontakta dig om du vinner. När Facebook Inc. använder sig av personuppgifter som samlats in på Molly&Mys Facebook-sida, inklusive för att förbättra annonssystemet, kan Facebook anses vara en gemensam personuppgiftsansvarig med Molly&My. I fortsättningen hänvisar vi till Facebooks egen datapolicy.

2.6.1 Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Molly&Mys berättigade intresse av att marknadsföra sig, besvara förfrågningar och administrera tävlingar, jfr artikel 6.1 b och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Mottagare av personuppgifter

3.1 www.mollyandmy.se överför information om ditt namn, adress, e-postadress, order- och telefonnummer samt önskat leveranssätt till den transportör som hanterar frakt och leverans av de varor du har köpt av oss. Denna information utbyts mellan Molly&My och transportören via Coolrunner. Därutöver kan viss information i vissa fall komma att lämnas ut till affärspartners som bistår oss i samband med vår affärsverksamhet, inklusive betalningsleverantörer med finansieringsalternativ.

3.2 Eftersom vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift, förbättringar av webbplatsen, insamling för behörighet att skicka ut nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, pop-ups, annan relevant marknadsföring samt omdömen om vårt företag och produkter, kan uppgifter om ditt namn och din e-postadress komma att anförtros dessa samarbetspartners. I samband med ett köp hos oss kommer du att få ett e-postmeddelande med en inbjudan att betygsätta oss på Trustpilot. Det är helt valfritt om du vill recensera oss.

3.3 När du betalar för dina varor kommer du att omdirigeras till våra betalningsleverantörer. Den information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt av mottagarna. Endast betalningsleverantören kommer att ha tillgång till information om ditt betalkort. Molly&My kommer inte att ha tillgång till information om ditt betalkort.

3.4 Information som samlas in som en del av ett samarbete kommer endast att lagras för internt bruk, såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla ändamål relaterade till samarbetsavtalet eller om en tvist uppstår som gör det nödvändigt att lämna ut information till juridiska organ eller myndigheter.

3.5 Information som samlats in från videoövervakning i samband med insamling av din beställning kan komma att lämnas ut till offentliga myndigheter i händelse av brottmålsförfaranden.

3.6 Vissa av våra externa personuppgiftsbiträden, inklusive Google Analytics v/ Google LLC, Facebook inc, Klaviyo Inc, Shopify Inc och Bing, är etablerade utanför EU, särskilt i USA. Överföringen av personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden i tredje land säkerställs genom giltiga överföringsgarantier med hjälp av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Google LLC:s certifiering hittar du här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Facebook Inc:s certifiering hittar du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Dina rättigheter

4.1 För att maximera öppenheten och transparensen kring vår behandling och lagring av dina personuppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

4.2 Rätt till tillträde

4.2.1 Du har rätt att när som helst begära information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, vilka ändamål dina uppgifter tjänar, vilka kategorier av personuppgifter vi har registrerade om dig, vem som tar emot och behandlar uppgifterna och varifrån våra uppgifter om dig har samlats in.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har registrerat och behandlar om dig via e-post. Om du önskar få en kopia, vänligen skicka en skriftlig begäran till vår kundtjänst på mail@mollyandmy.se. Vi skickar endast personuppgifter som är direkt kopplade till den e-postadress som begäran gjordes på. Du kan med andra ord inte få information som är kopplad till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

4.3 Rätt till rättelse 

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss så att vi inte använder felaktig information om dig när du använder bolagets tjänster. Om du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig måste du göra oss uppmärksamma på detta genom att skicka ett skriftligt e-postmeddelande till vår kundtjänst så att vi kan rätta felet.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Detta gäller t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta behandla dina uppgifter. Om fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig är vi inte skyldiga att radera de uppgifter som vi har registrerat om dig.

Radering av personuppgifter kan endast göras retroaktivt. Om du begär radering av dina personuppgifter bör du vara medveten om att uppgifter om dig kommer att samlas in igen om du använder våra tjänster i framtiden.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1 I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till lagring endast om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 I vissa fall har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format, och du har rätt att överföra personuppgifter om dig själv till en personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätt att göra invändningar

4.7.1 Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering, segmentering och analys som vi utför för att göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig.

4.7.2 Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av vårt berättigade intresse, jfr avsnitt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätt att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du kontakta oss skriftligen på mail@mollyandmy.se, jfr avsnitt 4.2.2. Ett återkallande av ditt samtycke gäller inte för den behandling som utfördes före återkallandet.

4.9 Rätten att klaga

4.9.1 Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den danska datainspektionen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby om vårt företags behandling av dina personuppgifter. I detta sammanhang måste ditt klagomål lämnas in antingen skriftligen via e-post till dt@datatilsynet.dk eller via telefon: +45 33 19 32 00.

Säkerhet

6.1 MollyogMy ApS har implementerat alla rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras, försämras, missbrukas eller lämnas ut till obehöriga personer.

6.2 Endast anställda som har ett legitimt behov av att få tillgång till dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

7.1 MollyogMy ApS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via vår webbplats.

7.2 Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4, eller om du har några frågor eller kommentarer om vårt företags datapolicy, vänligen kontakta

MollyogMy ApS

Blytækkervej 22

7000 Fredericia

E-post: mail@mollyandmy.se

Telefon: +41 60 33 36 44

Ändringar i personuppgiftspolicyn

8.1 Vår integritetspolicy uppdateras regelbundet. Du kan alltid hitta den senaste versionen på vår webbplats https://www.mollyandmy.se/pages/cookie-integritetspolicy

Cookie-politikk

Ägare av webbplatsen och personuppgiftsansvarig

MollyogMy ApS

Blytækkervej 22

7000 Fredericia

Danmark

mail@mollyandmy.se

+45 60 13 36 44

Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie är inte ett program som kan innehålla skadliga program, filer eller virus.

Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Till exempel för att hålla reda på din varukorg, om du är inloggad, om du tidigare har besökt webbplatsen och vilket språk och valuta du vill ha på webbplatsen. Cookies är också ett verktyg för att ge en bättre service och förbättra/anpassa vår webbplats efter dina behov. Det hjälper oss också att skräddarsy meddelanden/annonser för att bättre matcha användarnas intressen och preferenser.

Hur länge lagras cookies?

Det varierar hur länge en viss cookie lagras på dina enheter. En cookies livslängd beräknas utifrån ditt senaste besök på webbplatsen. När cookiens livslängd löper ut raderas den automatiskt.

Hur tar jag bort cookies?

Cookies som du tidigare har accepterat kan enkelt raderas. Hur du raderar dessa beror på vilken webbläsare du använder och vilken enhet du använder den på. Klicka nedan på den länk som är relevant för dig:

-       Internet Explorer

-       Microsoft Edge

-       Mozilla Firefox

-       Google Chrome

-       Opera

-       Safari

-       Flash cookies

-       Apple

-       Android

-       Windows 7

Har du några frågor?

Om du har några frågor om vår lagring och/eller behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på mail@mollyandmy.se. Cookiepolicy uppdateras kontinuerligt av Cookie Information.